AC DC Desktop, Wall Adapters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 388 - immediate Micro Connectors, Inc. - - Retail Package Active
Liên hệ 51 - immediate NEW TRY - - Case Active
Liên hệ 11 - immediate ROBOTIS - - Box Active
Liên hệ 5 - immediate Digi - - Box Active
Liên hệ 56 - immediate Ideal Power Ltd. - 25HK-AB (30W) Box Active
Liên hệ 22 - immediate GlobTek, Inc. - GTM96600-4005-T3-CF Bulk Active
Liên hệ 52 - immediate Adafruit Industries LLC - - Bulk Active
Liên hệ 20 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 42 - immediate Ideal Power Ltd. - 25HK-AB (30W) Box Active
Liên hệ 48 - immediate Ideal Power Ltd. - 44ATM090T-P (90W) Box Active
Liên hệ 77 - immediate Ideal Power Ltd. - 44ATM065T-P (65W) Box Active
Liên hệ 35 - immediate GlobTek, Inc. - GTM96300-36VV-R2 Bulk Active
Liên hệ 17 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 243 - immediate NTE Electronics, Inc - - Bag Active
Liên hệ 9 - immediate S.I. Tech, Inc. - - Box Active
Liên hệ 3 - immediate CUI Inc. - GaN, SDI300G-UR (300W) Box Active
Liên hệ 5 - immediate S.I. Tech, Inc. - - Box Active
Liên hệ 24 - immediate CUI Inc. - GaN, SDI300G-UR (300W) Box Active
Liên hệ 8 - immediate XP Power - AQM300 (300W) Box Active
Liên hệ 174 - immediate Ideal Power Ltd. - 44ATM065T-P (65W) Box Active