Aluminum Electrolytic Capacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 766 - immediate Chinsan (Elite) - RF Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Chinsan (Elite) - RF Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 140 - immediate Chinsan (Elite) - MJ Bulk Active
Liên hệ 127 - immediate Chinsan (Elite) - VW Bulk Active
Liên hệ 1763 - immediate Chinsan (Elite) - EY Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Chinsan (Elite) - EY Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 750 - immediate Chinsan (Elite) - PF Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Chinsan (Elite) - PF Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 196 - immediate Chinsan (Elite) - VW Bulk Active
Liên hệ 150 - immediate Chinsan (Elite) - MW Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Chinsan (Elite) - CED Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 927 - immediate Chinsan (Elite) - CED Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 927 - immediate Chinsan (Elite) - CED Digi-Reel® Active
Liên hệ 760 - immediate Chinsan (Elite) - EK Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Chinsan (Elite) - EK Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 0 - immediate Chinsan (Elite) - CED Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 995 - immediate Chinsan (Elite) - CED Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 995 - immediate Chinsan (Elite) - CED Digi-Reel® Active
Liên hệ 199 - immediate Chinsan (Elite) - MW Bulk Active
Liên hệ 1918 - immediate Chinsan (Elite) - PF Cut Tape (CT) Active