Backplane Connectors - Specialized

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 14 - immediate Amphenol Aerospace Operations - - Bag Active
Liên hệ 10 - immediate Amphenol Aerospace Operations - - Bag Active
Liên hệ 6 - immediate Molex - GbX I-Trac 75705 Box Active
Liên hệ 10 - immediate Amphenol Aerospace Operations - - Bag Active
Liên hệ 134 - immediate Molex - GbX I-Trac 75705 Box Active
Liên hệ 10 - immediate Amphenol Aerospace Operations - - Bag Active
Liên hệ 10 - immediate Amphenol Aerospace Operations - - Bag Active
Liên hệ 10 - immediate Amphenol Aerospace Operations - - Bag Active
Liên hệ 682 - immediate Amphenol Aerospace Operations - R-VPX Evolution Tray Active
Liên hệ 3 - immediate Amphenol Aerospace Operations - R-VPX Evolution Tray Active
Liên hệ 144 - immediate Amphenol Aerospace Operations - R-VPX Evolution Tray Active
Liên hệ 44 - immediate Amphenol Aerospace Operations - R-VPX Evolution Tray Active
Liên hệ 751 - immediate Amphenol ICC (FCI) - Airmax VS® Tube Active
Liên hệ 30 - immediate Amphenol Aerospace Operations - R-VPX Evolution Tray Active
Liên hệ 45 - immediate Samtec Inc. - Xcede® HDTM Tray Active
Liên hệ 43 - immediate Amphenol Aerospace Operations - R-VPX Evolution Tray Active
Liên hệ 89 - immediate Amphenol Aerospace Operations - R-VPX Evolution Tray Active
Liên hệ 70 - immediate Samtec Inc. - Xcede® HDTF Tray Active
Liên hệ 8 - immediate TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - SMPM Bulk Active
Liên hệ 28 - immediate Samtec Inc. - Xcede® HDTM Tray Active