Capacitor Networks, Arrays

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 10000 - immediate KYOCERA AVX - IPC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10000 - immediate KYOCERA AVX - IPC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 10000 - immediate KYOCERA AVX - IPC Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate KEMET - X Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 560 - immediate KEMET - X Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 560 - immediate KEMET - X Digi-Reel® Active
Liên hệ 4000 - immediate KYOCERA AVX - IPC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5219 - immediate KYOCERA AVX - IPC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5219 - immediate KYOCERA AVX - IPC Digi-Reel® Active
Liên hệ 4000 - immediate KEMET - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11788 - immediate KEMET - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 11788 - immediate KEMET - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4000 - immediate KYOCERA AVX - IPC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4000 - immediate KYOCERA AVX - IPC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4000 - immediate KYOCERA AVX - IPC Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate KEMET - X Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 8 - immediate KEMET - X Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 8 - immediate KEMET - X Digi-Reel® Active
Liên hệ 280000 - immediate KEMET - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 285275 - immediate KEMET - - Cut Tape (CT) Active