Clock/Timing - Real Time Clocks

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 1200 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2500 - immediate Diodes Incorporated - Automotive, AEC-Q100 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2500 - immediate Diodes Incorporated - Automotive, AEC-Q100 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2500 - immediate Diodes Incorporated - Automotive, AEC-Q100 Digi-Reel® Active
Liên hệ 1210 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate EM Microelectronic - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1157 - immediate EM Microelectronic - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1157 - immediate EM Microelectronic - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 12500 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 13923 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 13923 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 2352 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 9000 - immediate Nisshinbo Micro Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11800 - immediate Nisshinbo Micro Devices Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 11800 - immediate Nisshinbo Micro Devices Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 8000 - immediate Nisshinbo Micro Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10744 - immediate Nisshinbo Micro Devices Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 10744 - immediate Nisshinbo Micro Devices Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 355 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 2000 - immediate Nisshinbo Micro Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active