Coaxial Connectors (RF) - Contacts

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 10000 - immediate Amphenol RF - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10000 - immediate Amphenol RF - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 10000 - immediate Amphenol RF - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 39 - immediate Amphenol SV Microwave - NSME Tray Active
Liên hệ 397 - immediate Amphenol SV Microwave - VITA SMPM Bag Active
Liên hệ 125 - immediate Amphenol SV Microwave - NSME Bulk Active
Liên hệ 33 - immediate Amphenol SV Microwave - NSME Tray Active
Liên hệ 24 - immediate Amphenol SV Microwave - SMPS Bulk Active
Liên hệ 723 - immediate Amphenol SV Microwave - BMA Bulk Active
Liên hệ 104 - immediate Amphenol SV Microwave - BMA Bulk Active
Liên hệ 128 - immediate Amphenol SV Microwave - BMA Bulk Active
Liên hệ 355 - immediate Amphenol SV Microwave - VITA SMPM Bag Active
Liên hệ 192 - immediate Amphenol SV Microwave - SMPS Bulk Active
Liên hệ 150 - immediate Amphenol SV Microwave - VITA SMPS Tray Active
Liên hệ 598 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 566 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 734 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 705 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 148 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - NanoRF Bag Active
Liên hệ 332 - immediate TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine - NanoRF Bulk Active