Kết quả:

Crystals, Oscillators, Resonators  0 sản phẩm mới
Chọn Mfr Part # Giá Số lượng Supplier Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 395 - immediate QualGear Microchip Technology - VXM9 Strip Active
Liên hệ 5478 - immediate QualGear Cirrus Logic Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 39000 - immediate QualGear TGS - CM22 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6000 - immediate QualGear Microchip Technology - VMK3 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 8969 - immediate QualGear Microchip Technology - VMK3 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 8969 - immediate QualGear Microchip Technology - VMK3 Digi-Reel® Active
Liên hệ 300 - immediate QualGear Microchip Technology - VXM9 Strip Active
Liên hệ 12000 - immediate QualGear TGS - CCME Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 36000 - immediate QualGear Microchip Technology - VMK3 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 37777 - immediate QualGear Microchip Technology - VMK3 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 37777 - immediate QualGear Microchip Technology - VMK3 Digi-Reel® Active
Liên hệ 398 - immediate QualGear Microchip Technology - VXM9 Strip Active
Liên hệ 577 - immediate QualGear MtronPTI - ATS Bulk Active
Liên hệ 3000 - immediate QualGear Abracon LLC - ABS05 Bulk Active
Liên hệ 11000 - immediate QualGear Crystek Corporation - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11132 - immediate QualGear Crystek Corporation - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 11132 - immediate QualGear Crystek Corporation - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 1000 - immediate QualGear Abracon LLC - ABLS Bulk Active
Liên hệ 16000 - immediate QualGear Crystek Corporation - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 16946 - immediate QualGear Crystek Corporation - - Cut Tape (CT) Active