Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 5 - immediate Analog Devices Inc. - DAS1158 Bulk Active
Liên hệ 237 - immediate Burr Brown - - Bulk Active
Liên hệ 3038 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 176 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 22 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 1550 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 415 - immediate Analog Devices Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 415 - immediate Analog Devices Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 823 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 103 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 493 - immediate Analog Devices Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 493 - immediate Analog Devices Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4603 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 119 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 49 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 54 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active