Data Acquisition - Touch Screen Controllers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 7332 - immediate Burr Brown - - Bulk Active
Liên hệ 4462 - immediate Texas Instruments - * Bulk Active
Liên hệ 10000 - immediate Texas Instruments - * Bulk Active
Liên hệ 298 - immediate Microchip Technology - - Tray Active
Liên hệ 250 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 603 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 603 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 190 - immediate Microchip Technology - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 40 - immediate Microchip Technology - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 40 - immediate Microchip Technology - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 275 - immediate Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 229 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 229 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 500 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 687 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 687 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2060 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active