Delay Lines

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2000 - immediate TTM Technologies, Inc. - Xinger® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2178 - immediate TTM Technologies, Inc. - Xinger® Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2178 - immediate TTM Technologies, Inc. - Xinger® Digi-Reel® Active
Liên hệ 1104 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - * Bulk Active
Liên hệ 2779 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - * Bulk Active
Liên hệ 916 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - * Bulk Active
Liên hệ 141 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - * Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TTM Technologies, Inc. - Xinger® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - DS1L Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - DS1L Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate TTM Technologies, Inc. - Xinger® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TTM Technologies, Inc. - Xinger® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TTM Technologies, Inc. - Xinger® Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - DS1L Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - DS1L Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - CL1L Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - CL1L Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - CL1L Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - GL1L Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Susumu - GL1L Bulk Active