Diodes - Variable Capacitance (Varicaps, Varactors)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 12000 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12915 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12915 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 500 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 132000 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 134800 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 134800 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 600 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 12000 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12865 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12865 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 9000 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 9689 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 9689 - immediate Skyworks Solutions Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 5750 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 100 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 12000 - immediate MACOM Technology Solutions - MAVR-0454xx Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12648 - immediate MACOM Technology Solutions - MAVR-0454xx Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12648 - immediate MACOM Technology Solutions - MAVR-0454xx Digi-Reel® Active