Diodes - Zener - Arrays

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 3000 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4823 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4823 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 12000 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 13031 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 13031 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 362 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 362 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Diodes Incorporated - Automotive, AEC-Q101 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1144 - immediate Diodes Incorporated - Automotive, AEC-Q101 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1144 - immediate Diodes Incorporated - Automotive, AEC-Q101 Digi-Reel® Active
Liên hệ 12000 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12184 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12184 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Central Semiconductor Corp - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 968 - immediate Central Semiconductor Corp - - Cut Tape (CT) Active