Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 733 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 379 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 87 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 910 - immediate AMD Xilinx - CoolRunner II Tray Active
Liên hệ 2873 - immediate AMD Xilinx - CoolRunner II Tray Active
Liên hệ 5 - immediate AMD Xilinx - CoolRunner II Tray Active
Liên hệ 62 - immediate Lattice Semiconductor Corporation - ispMACH® 4000V Tray Active
Liên hệ 18513 - immediate AMD Xilinx - CoolRunner XPLA3 Tray Active
Liên hệ 420 - immediate AMD Xilinx - CoolRunner XPLA3 Tray Active
Liên hệ 15 - immediate Microchip Technology - ATF15xx Tube Active
Liên hệ 1462 - immediate Microchip Technology - ATF2500C(L) Tube Active
Liên hệ 521 - immediate Altera - - Bulk Active
Liên hệ 289 - immediate Lattice Semiconductor Corporation - ispMACH® 4A Tray Active
Liên hệ 560 - immediate Lattice Semiconductor Corporation - ispMACH® 4A Tray Active
Liên hệ 56 - immediate Microchip Technology - ATF2500C(L) Tube Active
Liên hệ 496 - immediate Microchip Technology - ATF15xx Tube Active
Liên hệ 98 - immediate Microchip Technology - ATF15xx Tube Active
Liên hệ 1 - immediate Microchip Technology - ATF15xx Tube Active
Liên hệ 97 - immediate Cypress Semiconductor Corp - Ultralogic™ Bulk Active
Liên hệ 341 - immediate Altera - MAX® 7000B Bulk Active