Evaluation Boards - Embedded - Complex Logic (FPGA, CPLD)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 5 - immediate Trenz Electronic GmbH - TE0600 Bulk Active
Liên hệ 8 - immediate Lattice Semiconductor Corporation - MachXO3D Box Active
Liên hệ 25 - immediate AMD Xilinx - Zynq® UltraScale+™ Bulk Active
Liên hệ 12 - immediate Trenz Electronic GmbH - TE0729 Bulk Active
Liên hệ 152 - immediate Digilent, Inc. - Artix®-7 Box Active
Liên hệ 4 - immediate Intel - Agilex™ F-Series Box Active
Liên hệ 47 - immediate Terasic Inc. - Cyclone® V E Box Active
Liên hệ 4 - immediate Intel - - Box Active
Liên hệ 11 - immediate Lattice Semiconductor Corporation - MachXO3D Box Active
Liên hệ 7 - immediate Lattice Semiconductor Corporation - iCE40 UltraPlus™ Box Active
Liên hệ 29 - immediate Digilent, Inc. - Zynq®-7000 Box Active
Liên hệ 73 - immediate Terasic Inc. - Cyclone® V GX Box Active
Liên hệ 2 - immediate iWave Systems - Zynq® UltraScale+™ Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Intel - - Box Active
Liên hệ 2 - immediate iWave Systems - Arria® 10 Bulk Active
Liên hệ 16 - immediate Lattice Semiconductor Corporation - CrossLink™ Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate iWave Systems - Zynq® UltraScale+™ Bulk Active
Liên hệ 22 - immediate Intel - Cyclone® V GT Box Active
Liên hệ 19 - immediate Intel - Cyclone® V E Box Active
Liên hệ 32 - immediate Alorium Technology, LLC - MAX® 10 Bag Active