Evaluation Boards - Embedded - MCU, DSP

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 89 - immediate Pololu Corporation - AVR® ATmega - Active
Liên hệ 3 - immediate MikroElektronika - - Bulk Active
Liên hệ 12 - immediate SparkFun Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Rohm Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 6 - immediate NXP USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Rohm Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Rohm Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate MikroElektronika - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate MikroElektronika - - Bulk Active
Liên hệ 9 - immediate Analog Devices Inc. - Blackfin® Box Active
Liên hệ 107 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Box Active
Liên hệ 15 - immediate Analog Devices Inc. - SigmaDSP® Box Active
Liên hệ 1 - immediate Texas Instruments - C5000™ Box Active
Liên hệ 7 - immediate Texas Instruments - C5000™ Box Active
Liên hệ 89 - immediate Seeed Technology Co., Ltd - xCORE VocalFusion™ Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate MikroElektronika - - Box Active
Liên hệ 105 - immediate Microchip Technology - PIC® Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Microchip Technology - - Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate Analog Devices Inc. - Blackfin® Box Active
Liên hệ 7 - immediate NXP USA Inc. - - Bulk Active