Evaluation Boards - Expansion Boards, Daughter Cards

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 56 - immediate SparkFun Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Microchip Technology - - Box Active
Liên hệ 12 - immediate Analog Devices Inc. - - Box Active
Liên hệ 33 - immediate DFRobot - - Bulk Active
Liên hệ 480 - immediate Micro Connectors, Inc. - - Retail Package Active
Liên hệ 99 - immediate Sierra Wireless by Talon - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate DFRobot - - Bulk Active
Liên hệ 4 - immediate Terasic Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate STMicroelectronics - - Bulk Active
Liên hệ 30 - immediate STMicroelectronics - FlightSense™ Bulk Active
Liên hệ 5 - immediate MYIR Tech Limited - Zynq® UltraScale+™ Box Active
Liên hệ 23 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Box Active
Liên hệ 7 - immediate D.SignT - - Bulk Active
Liên hệ 50 - immediate Raspberry Pi - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Adafruit Industries LLC - - Bulk Active
Liên hệ 27 - immediate DFRobot - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Box Active
Liên hệ 3 - immediate DFRobot - - Bulk Active
Liên hệ 44 - immediate SparkFun Electronics - - Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate STMicroelectronics - - Bulk Active