Ferrite Beads and Chips

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 4000 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 28020 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 16020 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12000 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4000 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2990 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 20 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 20 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3770 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12000 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 15 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 50 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10010 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 20 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2582 - immediate Central Technologies - CTCBF Tape & Reel (TR) Active