FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 3000 - immediate KYOCERA AVX - 6806 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3552 - immediate KYOCERA AVX - 6806 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3552 - immediate KYOCERA AVX - 6806 Digi-Reel® Active
Liên hệ 828 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active
Liên hệ 987 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active
Liên hệ 863 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active
Liên hệ 1 - immediate Oupiin - 2032-A Tube Active
Liên hệ 820 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active
Liên hệ 396 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active
Liên hệ 4936 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active
Liên hệ 984 - immediate Adam Tech - PCA Tube Active
Liên hệ 532 - immediate Adam Tech - PCA Tube Active
Liên hệ 968 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active
Liên hệ 793 - immediate Adam Tech - PCA Tube Active
Liên hệ 922 - immediate Adam Tech - PCA Tube Active
Liên hệ 874 - immediate Adam Tech - PCA Tube Active
Liên hệ 4860 - immediate Oupiin - 2531-B Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 746 - immediate Adam Tech - PCA Tube Active
Liên hệ 882 - immediate Adam Tech - PCA Tube Active
Liên hệ 866 - immediate Adam Tech - PCB Tube Active