Fixed Inductors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2000 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2000 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2000 - immediate Bourns Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 995 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 995 - immediate Bourns Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 990 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 990 - immediate Bourns Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1980 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1980 - immediate Bourns Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1980 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1980 - immediate Bourns Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1982 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1982 - immediate Bourns Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Bourns Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1975 - immediate Bourns Inc. - - Cut Tape (CT) Active