High Frequency (RF) Relays

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 503 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 503 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Digi-Reel® Active
Liên hệ 800 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1124 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1124 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Digi-Reel® Active
Liên hệ 6000 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6084 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6084 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Digi-Reel® Active
Liên hệ 800 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1134 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1134 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Digi-Reel® Active
Liên hệ 800 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1779 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1779 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF3, AXICOM Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF6, AXICOM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 171 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF6, AXICOM Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 171 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF6, AXICOM Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF6, AXICOM Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 163 - immediate TE Connectivity Potter & Brumfield Relays - HF6, AXICOM Cut Tape (CT) Active