Kết quả:

Integrated Circuits (ICs)  0 sản phẩm mới
Chọn Mfr Part # Giá Số lượng Supplier Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 385 - immediate QualGear Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 473 - immediate QualGear Texas Instruments - SoundPlus™ Tube Active
Liên hệ 1178 - immediate QualGear Cirrus Logic Inc. - - Tube Active
Liên hệ 84 - immediate QualGear Cirrus Logic Inc. - - Tube Active
Liên hệ 827 - immediate QualGear STMicroelectronics - Automotive, AEC-Q100 Tube Active
Liên hệ 242 - immediate QualGear Texas Instruments - Automotive, AEC-Q100 Tube Active
Liên hệ 0 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1997 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1997 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1453 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1453 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Digi-Reel® Active
Liên hệ 1081 - immediate QualGear Texas Instruments - - Tray Active
Liên hệ 14478 - immediate QualGear Cirrus Logic Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 1577 - immediate QualGear Cirrus Logic Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1988 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1988 - immediate QualGear Rohm Semiconductor - Automotive, AEC-Q100 Digi-Reel® Active
Liên hệ 8000 - immediate QualGear Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 8872 - immediate QualGear Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active