Integrated Circuits (ICs) Kits

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate onsemi - FXL Case Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - 74AUP Box Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - - Case Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - - Case Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - - Case Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate onsemi - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate Nordic Semiconductor ASA - - - Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - 74V/74LX Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Advanced Linear Devices Inc. - - - Active