Interface - Controllers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 5550 - immediate NXP USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 101500 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2494 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2494 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 40000 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 63749 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 63749 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 321 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tube Active
Liên hệ 157 - immediate Texas Instruments - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Richtek USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate Richtek USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3995 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3995 - immediate onsemi - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Richtek USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 842 - immediate Richtek USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 842 - immediate Richtek USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3629 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active