Interface - Signal Buffers, Repeaters, Splitters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 250 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 398 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 398 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 140 - immediate Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 264 - immediate Texas Instruments - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2900 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2900 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 1 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 390 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 390 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2968 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2968 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 7500 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 8380 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 8380 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 3000 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3168 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active