Interface - UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Advanced Micro Devices - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate MaxLinear, Inc. - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active