Logic - Signal Switches, Multiplexers, Decoders

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 92 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2350 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1961 - immediate Texas Instruments - 74HCT Bulk Active
Liên hệ 2164 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 750 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2000 - immediate Quality Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 6000 - immediate Motorola - 74HC Bulk Active
Liên hệ 260 - immediate Advanced Micro Devices - - Bulk Active
Liên hệ 5520 - immediate Motorola - 74LS Bulk Active
Liên hệ 2900 - immediate Motorola - - Bulk Active
Liên hệ 2100 - immediate NXP USA Inc. - Automotive, AEC-Q100, 74HCT Bulk Active
Liên hệ 8000 - immediate Texas Instruments - 74HC Bulk Active
Liên hệ 239 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1250 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1700 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1772 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 6000 - immediate Texas Instruments - 74HC Bulk Active
Liên hệ 3418 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - 74HCS Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2417 - immediate Texas Instruments - 74HCS Cut Tape (CT) Active