Logic - Specialty Logic

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 6319 - immediate Advanced Micro Devices - - Bulk Active
Liên hệ 3903 - immediate Advanced Micro Devices - - Bulk Active
Liên hệ 237 - immediate Harris Corporation - 4000B Bulk Active
Liên hệ 816 - immediate Texas Instruments - 4000B Tube Active
Liên hệ 283 - immediate Texas Instruments - 74S Tube Active
Liên hệ 363 - immediate National Semiconductor - 54LS Bulk Active
Liên hệ 525 - immediate Texas Instruments - 74ACT Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - 74AC Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4 - immediate Texas Instruments - 74AC Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4 - immediate Texas Instruments - 74AC Digi-Reel® Active
Liên hệ 500 - immediate Texas Instruments - 74HCT Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 740 - immediate Texas Instruments - 74HCT Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 740 - immediate Texas Instruments - 74HCT Digi-Reel® Active
Liên hệ 1299 - immediate Texas Instruments - 4000B Tube Active
Liên hệ 654 - immediate Texas Instruments - 74F Tube Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - SY58 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - SY58 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Microchip Technology - SY58 Digi-Reel® Active
Liên hệ 900 - immediate Microchip Technology - SY58 Bulk Active
Liên hệ 1360 - immediate Texas Instruments - 4000B Tube Active