Memory Connectors - PC Card Sockets

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2000 - immediate Adam Tech - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2988 - immediate Adam Tech - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2988 - immediate Adam Tech - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Adam Tech - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 266 - immediate Adam Tech - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 266 - immediate Adam Tech - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 500 - immediate Amphenol ICC (Commercial Products) - G85C Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 500 - immediate Amphenol ICC (Commercial Products) - G85C Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 500 - immediate Amphenol ICC (Commercial Products) - G85C Digi-Reel® Active
Liên hệ 50 - immediate Yamaichi Electronics - FMS Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 460 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active
Liên hệ 5250 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5817 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2000 - immediate Adam Tech - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3995 - immediate Adam Tech - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3995 - immediate Adam Tech - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 82 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tray Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Bulk Active