Niobium Oxide Capacitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Nhà sản xuất

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 52000 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 52260 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 52260 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Digi-Reel® Active
Liên hệ 17000 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 17289 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 17289 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Digi-Reel® Active
Liên hệ 12000 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12656 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 12656 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOS Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 502 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOS Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 502 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOS Digi-Reel® Active
Liên hệ 2000 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOS Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3162 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOS Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3162 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOS Digi-Reel® Active
Liên hệ 28000 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 31855 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 31855 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Digi-Reel® Active
Liên hệ 10000 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 10583 - immediate KYOCERA AVX - OxiCap® NOJ Cut Tape (CT) Active