Optical Sensors - Ambient Light, IR, UV Sensors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 11 - immediate Vigo Photonics - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 16500 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 19070 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 19070 - immediate Vishay Semiconductor Opto Division - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 4000 - immediate Everlight Electronics Co Ltd - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6360 - immediate Everlight Electronics Co Ltd - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6360 - immediate Everlight Electronics Co Ltd - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 88 - immediate Vigo Photonics - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 10 - immediate Balluff - - Box Active
Liên hệ 0 - immediate Broadcom Limited - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4509 - immediate Broadcom Limited - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4509 - immediate Broadcom Limited - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 195 - immediate Silicon Labs - - Strip Active
Liên hệ 8 - immediate Silicon Labs - - Strip Active
Liên hệ 10 - immediate Silicon Labs - - Strip Active
Liên hệ 4000 - immediate Everlight Electronics Co Ltd - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5922 - immediate Everlight Electronics Co Ltd - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5922 - immediate Everlight Electronics Co Ltd - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1720 - immediate STMicroelectronics - - Cut Tape (CT) Active