PMIC - AC DC Converters, Offline Switchers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 200 - immediate STMicroelectronics - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 200 - immediate STMicroelectronics - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 1835 - immediate Sanken - STR3A100 Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - VIPer™ plus Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2495 - immediate STMicroelectronics - VIPer™ plus Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2495 - immediate STMicroelectronics - VIPer™ plus Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Diodes Incorporated - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2750 - immediate Diodes Incorporated - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2750 - immediate Diodes Incorporated - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 2500 - immediate Vishay Siliconix - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2500 - immediate Vishay Siliconix - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2500 - immediate Vishay Siliconix - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 246 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 246 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 405 - immediate onsemi - - Tube Active
Liên hệ 248 - immediate onsemi - - Tube Active
Liên hệ 7500 - immediate Infineon Technologies - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 7500 - immediate Infineon Technologies - - Cut Tape (CT) Active