PMIC - Motor Drivers, Controllers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2454 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2454 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 53241 - immediate International Rectifier - iMOTION™, MCE™ Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5985 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5985 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5985 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 5985 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 18 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 18 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3784 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3784 - immediate Toshiba Semiconductor and Storage - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Rohm Semiconductor - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2356 - immediate Rohm Semiconductor - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2356 - immediate Rohm Semiconductor - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 5750 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5843 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active