PMIC - Power Supply Controllers, Monitors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 172 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 2270 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2890 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2210 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 613 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tube Active
Liên hệ 0 - immediate ABLIC Inc. - S-8424A Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3957 - immediate ABLIC Inc. - S-8424A Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3957 - immediate ABLIC Inc. - S-8424A Digi-Reel® Active
Liên hệ 1429 - immediate Analog Devices Inc. - Super Sequencer® Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 50 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 50 - immediate Renesas Electronics America Inc - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 250 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 364 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 364 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 1236 - immediate Intersil - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4 - immediate Texas Instruments - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4 - immediate Texas Instruments - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 7000 - immediate Texas Instruments - - Tape & Reel (TR) Active