PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 165 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 78 - immediate Linear Technology - - Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Intersil - - Bulk Active
Liên hệ 2545 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 558 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 792 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2875 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 36091 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 3470 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 84 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 5197 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Unitrode - - Bulk Active
Liên hệ 1840 - immediate Unitrode - - Bulk Active
Liên hệ 742 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 75 - immediate Unitrode - - Bulk Active
Liên hệ 36815 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 2500 - immediate Texas Instruments - - Bulk Active
Liên hệ 165 - immediate Linear Technology - - Bulk Active
Liên hệ 240 - immediate Intersil - - Bulk Active
Liên hệ 13027 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active