Resonators

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Bag Active
Liên hệ 2000 - immediate Murata Electronics - CERALOCK® CSTLS Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 3000 - immediate Murata Electronics - CERALOCK® CSTNE Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate Murata Electronics - CERALOCK® CSTNE Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3000 - immediate Murata Electronics - CERALOCK® CSTNE Digi-Reel® Active
Liên hệ 2000 - immediate Murata Electronics - CERALOCK® CSTLS Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Bag Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Bag Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Bag Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Bag Active
Liên hệ 3000 - immediate RFMi - - Tape & Reel (TR) Active