RF Misc ICs and Modules

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 27500 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 27663 - immediate onsemi - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 27663 - immediate onsemi - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 32 - immediate Analog Devices Inc. - - Strip Active
Liên hệ 1641 - immediate Acconeer AB - - Tray Active
Liên hệ 535 - immediate Acconeer AB - - Box Active
Liên hệ 146 - immediate Acconeer AB - - Box Active
Liên hệ 2343 - immediate Acconeer AB - - Tray Active
Liên hệ 1 - immediate Novus Power Products LLC - - Bulk Active
Liên hệ 2270 - immediate Linear Technology - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Novus Power Products LLC - - Bulk Active
Liên hệ 68 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tube Active
Liên hệ 674 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tube Active
Liên hệ 20 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tube Active
Liên hệ 364 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 1 - immediate Novus Power Products LLC - - Bulk Active
Liên hệ 4597 - immediate Harris Corporation - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Texas Instruments - Automotive, AEC-Q100, Functional Safety (FuSa) Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 957 - immediate Texas Instruments - Automotive, AEC-Q100, Functional Safety (FuSa) Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 957 - immediate Texas Instruments - Automotive, AEC-Q100, Functional Safety (FuSa) Digi-Reel® Active