RF Switches

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 39074 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 19 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 147 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 2 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 10 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tray Active
Liên hệ 2 - immediate Panasonic Electric Works - ARD Tube Active
Liên hệ 201 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 20 - immediate Analog Devices Inc. - - Tray Active
Liên hệ 9000 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 9004 - immediate MACOM Technology Solutions - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 9004 - immediate MACOM Technology Solutions - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 220 - immediate MACOM Technology Solutions - HMIC™ Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 400 - immediate Analog Devices Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 400 - immediate Analog Devices Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate MACOM Technology Solutions - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 123 - immediate MACOM Technology Solutions - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 123 - immediate MACOM Technology Solutions - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 27000 - immediate Infineon Technologies - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 34589 - immediate Infineon Technologies - - Cut Tape (CT) Active