RFID, RF Access, Monitoring ICs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1555 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1555 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - ST25T Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4746 - immediate STMicroelectronics - ST25T Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4746 - immediate STMicroelectronics - ST25T Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - HITAG® 1 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 16692 - immediate NXP USA Inc. - HITAG® 1 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 16692 - immediate NXP USA Inc. - HITAG® 1 Digi-Reel® Active
Liên hệ 31000 - immediate ScioSense - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 31150 - immediate ScioSense - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 31150 - immediate ScioSense - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 16000 - immediate STMicroelectronics - ST25D Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 20545 - immediate STMicroelectronics - ST25D Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 20545 - immediate STMicroelectronics - ST25D Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate NXP USA Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2817 - immediate NXP USA Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 2817 - immediate NXP USA Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate STMicroelectronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1218 - immediate STMicroelectronics - - Cut Tape (CT) Active