RFID Transponders, Tags

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 2091 - immediate Avery Dennison RFID - Impinj® Monza® R6 Strip Active
Liên hệ 3651 - immediate Avery Dennison RFID - NXP UCODE 7 Strip Active
Liên hệ 2 - immediate MikroElektronika - RFID click™ Bulk Active
Liên hệ 12051 - immediate Avery Dennison RFID - - Strip Active
Liên hệ 114 - immediate Avery Dennison RFID - Impinj® Monza® R6 Strip Active
Liên hệ 57645 - immediate Avery Dennison RFID - Impinj® Monza® R6 Strip Active
Liên hệ 8827 - immediate Avery Dennison RFID - - Strip Active
Liên hệ 3484 - immediate Avery Dennison RFID - Impinj® Monza® R6 Strip Active
Liên hệ 283 - immediate Avery Dennison RFID - NXP UCODE 7 Strip Active
Liên hệ 2 - immediate Pepperl+Fuchs, Inc. - - Box Active
Liên hệ 6432 - immediate Avery Dennison RFID - - Strip Active
Liên hệ 13384 - immediate Avery Dennison RFID - NXP UCODE 7 Strip Active
Liên hệ 2358 - immediate Avery Dennison RFID - NXP UCODE 7 Strip Active
Liên hệ 23068 - immediate Avery Dennison RFID - NXP UCODE 7 Strip Active
Liên hệ 114525 - immediate Avery Dennison RFID - Impinj® Monza® R6 Strip Active
Liên hệ 3 - immediate MikroElektronika - - Bulk Active
Liên hệ 554808 - immediate NXP Semiconductors - * Bulk Active
Liên hệ 28932 - immediate Avery Dennison RFID - NXP UCODE 7 Strip Active
Liên hệ 13845 - immediate Avery Dennison RFID - Impinj® Monza® R6 Strip Active
Liên hệ 222 - immediate Abracon LLC - - Tray Active