SAW Filters

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 405000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B2625 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 406105 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B2625 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 406105 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B2625 Digi-Reel® Active
Liên hệ 60000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B8328 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 62200 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B8328 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 62200 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - B8328 Digi-Reel® Active
Liên hệ 30000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 37178 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 37178 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 36000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 39016 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 39016 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 85000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 87850 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 87850 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 18000 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 26612 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 26612 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 11620 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 16075 - immediate Qualcomm (RF front-end (RFFE) filters) - - Cut Tape (CT) Active