Solid State Lighting Connectors - Contacts

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 24000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 24000 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 67500 - immediate Molex - TermiMate 505072 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 68410 - immediate Molex - TermiMate 505072 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 68410 - immediate Molex - TermiMate 505072 Digi-Reel® Active
Liên hệ 11000 - immediate JAE Electronics - ES5 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 12949 - immediate JAE Electronics - ES5 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 700 - immediate KYOCERA AVX - 9176 Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1016 - immediate KYOCERA AVX - 9176 Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 1016 - immediate KYOCERA AVX - 9176 Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Nector S Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 11320 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - Nector S Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 19614 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 19614 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 213300 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 213780 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 13235 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2605 - immediate TE Connectivity AMP Connectors - - Cut Tape (CT) Active