Switching Converter, SMPS Transformers

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 28842 - immediate Würth Elektronik - WE-PP, MID-PPTI Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 28842 - immediate Würth Elektronik - WE-PP, MID-PPTI Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 28842 - immediate Würth Elektronik - WE-PP, MID-PPTI Digi-Reel® Active
Liên hệ 10 - immediate Würth Elektronik - WE-UNIT, MID-OLLT Tray Active
Liên hệ 32 - immediate Würth Elektronik - WE-UNIT, MID-OLEDF Tray Active
Liên hệ 360 - immediate TDK Corporation - VGT Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 544 - immediate TDK Corporation - VGT Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 544 - immediate TDK Corporation - VGT Digi-Reel® Active
Liên hệ 480 - immediate Würth Elektronik - MID-OLEFD Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 485 - immediate Würth Elektronik - MID-OLEFD Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 485 - immediate Würth Elektronik - MID-OLEFD Digi-Reel® Active
Liên hệ 4000 - immediate Würth Elektronik - WE-FB, MID-FLYLT Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4308 - immediate Würth Elektronik - WE-FB, MID-FLYLT Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4308 - immediate Würth Elektronik - WE-FB, MID-FLYLT Digi-Reel® Active
Liên hệ 121 - immediate Würth Elektronik - WE-UNIT Tray Active
Liên hệ 0 - immediate Würth Elektronik - MID-PPTI Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 995 - immediate Würth Elektronik - MID-PPTI Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 995 - immediate Würth Elektronik - MID-PPTI Digi-Reel® Active
Liên hệ 150 - immediate Würth Elektronik - WE-UOST Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 205 - immediate Würth Elektronik - WE-UOST Cut Tape (CT) Active