Tactile Switches

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 1007 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 434 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 450 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 548 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 548 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Digi-Reel® Active
Liên hệ 1189 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 40 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 205 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 208 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 910 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 157 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 1015 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 1006 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 1052 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 1003 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 194 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 17 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 41 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tube Active
Liên hệ 900 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 1239 - immediate TE Connectivity ALCOSWITCH Switches - FSMIJ Cut Tape (CT) Active