Temperature Sensors - Analog and Digital Output

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 386 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 3453 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1356 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1073 - immediate Innovative Sensor Technology, USA Division - - Bag Active
Liên hệ 25432 - immediate Analog Devices Inc. - Automotive Bulk Active
Liên hệ 1253 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 2377 - immediate Innovative Sensor Technology, USA Division - - Bag Active
Liên hệ 7 - immediate TE Connectivity Measurement Specialties - - Box Active
Liên hệ 5222 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 65112 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 2300 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 17548 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 784 - immediate Amphenol Thermometrics - - Tube Active
Liên hệ 831 - immediate Amphenol Thermometrics - - Bulk Active
Liên hệ 20661 - immediate National Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 969 - immediate Amphenol Thermometrics - - Tube Active
Liên hệ 152 - immediate Analog Devices Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Analog Devices Inc. - - Tube Active
Liên hệ 277 - immediate Analog Devices Inc./Maxim Integrated - - Tube Active
Liên hệ 959 - immediate Amphenol Thermometrics - - Tube Active