Through Hole Resistors

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 10 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bulk Active
Liên hệ 35 - immediate Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) - VPR220 Bulk Active
Liên hệ 47 - immediate Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) - VPR221 Bulk Active
Liên hệ 95 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bag Active
Liên hệ 50 - immediate Vishay Sfernice - * Box Active
Liên hệ 66 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bag Active
Liên hệ 150 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bag Active
Liên hệ 139 - immediate Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) - VAR Bulk Active
Liên hệ 150 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bag Active
Liên hệ 2231 - immediate Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) - VTA Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate Vishay Sfernice - RCMA Box Active
Liên hệ 88 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bag Active
Liên hệ 50 - immediate Vishay Sfernice - RLP Box Active
Liên hệ 99 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bag Active
Liên hệ 90 - immediate Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) - VAR Bulk Active
Liên hệ 247 - immediate Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) - VAR Bulk Active
Liên hệ 263 - immediate Vishay Sfernice - RLP Bag Active
Liên hệ 50 - immediate Vishay Sfernice - RCMA Box Active
Liên hệ 3 - immediate Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) - HZ Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Vishay Sfernice - RCMS02 Cut Tape (CT) Active