Thyristors - DIACs, SIDACs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 972 - immediate Littelfuse Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Littelfuse Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 2054 - immediate Littelfuse Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 5742 - immediate Littelfuse Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 1000 - immediate Littelfuse Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 76 - immediate Littelfuse Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 595 - immediate Littelfuse Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate Littelfuse Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 5061 - immediate Littelfuse Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 3796 - immediate Littelfuse Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 25000 - immediate Littelfuse Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 31202 - immediate Littelfuse Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 780 - immediate Powerex Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 20000 - immediate Powerex Inc. - - Tape & Box (TB) Active
Liên hệ 0 - immediate Littelfuse Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 4975 - immediate Littelfuse Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 4975 - immediate Littelfuse Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Littelfuse Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 9046 - immediate Littelfuse Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 9046 - immediate Littelfuse Inc. - - Digi-Reel® Active