Thyristors - SCRs - Modules

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 9 - immediate IXYS - - Box Active
Liên hệ 2 - immediate Vishay General Semiconductor - Diodes Division - - Bulk Active
Liên hệ 48 - immediate Powerex Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate Infineon Technologies - - Tray Active
Liên hệ 1 - immediate IXYS - - Bulk Active
Liên hệ 15 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 4 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 8 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 3 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 25 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 6 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 2 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 8 - immediate Vishay General Semiconductor - Diodes Division - - Bulk Active
Liên hệ 44 - immediate Powerex Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 1 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active