Thyristors - SCRs

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 6000 - immediate STMicroelectronics - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 6000 - immediate STMicroelectronics - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 6000 - immediate STMicroelectronics - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 222 - immediate Littelfuse / Teccor Brand Thyristors - - Box Active
Liên hệ 1563 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 5804 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Solid State Inc. - 22RIA Bulk Active
Liên hệ 141076 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 31547 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 1650 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 600 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 110 - immediate Solid State Inc. - 16RIA Bulk Active
Liên hệ 25 - immediate Solid State Inc. - 22RIA Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Solid State Inc. - 22RIA Bulk Active
Liên hệ 160 - immediate Solid State Inc. - 50RIA Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate Solid State Inc. - 22RIA Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Solid State Inc. - 22RIA Bulk Active
Liên hệ 20 - immediate Solid State Inc. - 10RIA Bulk Active
Liên hệ 10 - immediate Solid State Inc. - 22RIA Bulk Active
Liên hệ 500 - immediate Solid State Inc. - 50RIA Bulk Active