Transistors - Bipolar (BJT) - Single, Pre-Biased

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 33000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 60000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 43550 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 268000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 31000 - immediate Fairchild Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 33000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 40000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 35965 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 108000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 16000 - immediate Sanyo - - Bulk Active
Liên hệ 32395 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 63000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 0 - immediate onsemi - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 36000 - immediate onsemi - - Bulk Active
Liên hệ 27000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 20000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 30000 - immediate Infineon Technologies - - Bulk Active
Liên hệ 120000 - immediate NXP Semiconductors - - Bulk Active
Liên hệ 44500 - immediate NXP USA Inc. - - Bulk Active
Liên hệ 130000 - immediate NXP USA Inc. - - Bulk Active