Transistors - FETs, MOSFETs - RF

Kết quả:

Kiểu lọc

Kiểu đóng gói

Loại phụ kiện

Bộ lọc được áp dụng Loại bỏ lọc

Chọn Mfr Part # Giá Stock ? Nhà sản xuất Min Qty DK Park # Seri Kiểu đóng gói Trạng thái sản phẩm Accessory
Liên hệ 767 - immediate Freescale Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 45000 - immediate CEL - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 58547 - immediate CEL - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 58547 - immediate CEL - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 0 - immediate Wolfspeed, Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 43 - immediate Wolfspeed, Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 43 - immediate Wolfspeed, Inc. - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 900 - immediate Freescale Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 688 - immediate Freescale Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 1000 - immediate Microwave Technology Inc. - - Case Active
Liên hệ 1371 - immediate CEL - - Strip Active
Liên hệ 898 - immediate Freescale Semiconductor - - Bulk Active
Liên hệ 100 - immediate Microwave Technology Inc. - - Case Active
Liên hệ 30000 - immediate CEL - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 33432 - immediate CEL - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 33432 - immediate CEL - - Digi-Reel® Active
Liên hệ 100 - immediate Microwave Technology Inc. - - Case Active
Liên hệ 0 - immediate Microwave Technology Inc. - - Tape & Reel (TR) Active
Liên hệ 52 - immediate Microwave Technology Inc. - - Cut Tape (CT) Active
Liên hệ 0 - immediate Microwave Technology Inc. - - Tape & Reel (TR) Active